TRAINING
BOEKEN
MENU

Het allerbelangrijkste in jouw spreken is...

24 januari 2021
Jannica van Barneveld

Het allerbelangijkste in jouw spreken is jouw geloofwaardigheid. Voelen mensen dat jij meent wat je zegt? Dat je hebt doorleefd waar je over spreekt? 


Ik wil graag mijn allereerste fout met je delen. Mijn man is leraar en vertelt mij telkens weer hoe elk kind en mens het meest leert door fouten te maken en hierop te reflecteren.
Net als velen van ons, vind ik fouten maken behoorlijk lastig. Ik probeer ze met alle macht te vermijden. Toch was mijn eerste fout, als het gaat om spreken, mijn grootste inzicht ooit.

Dwaalspoor
Ik volgde een sprekerstraining. We kregen allemaal de opdracht om een volledige toespraak uit te werken. Ik koos een onderwerp. En ik raakte in de knoop. Ken je dat? Dat je iets wilt delen met een groep maar dat het lastig is om focus te vinden? Om datgene te verwoorden wat je echt wil dat mensen goed onthouden?
Het lukte me niet. Ik voelde zoveel en had zoveel vragen bij mijn thema. Hoe kon ik mijn onderwerp boeiend maken? Hoe kan ik mijn thema goed uitleggen? Het was vooral die laatste vraag: ‘Hoe kan ik dit goed uitleggen’? die mij als spreker op een veel voorkomend dwaalspoor bracht.

Een goede uitleg
Na mijn spreekbeurt reflecteerde ik met mijn trainer op de inhoud. Hij vroeg aan mij; ‘Waarom heb je je eigen struggle niet gedeeld? Want waarschijnlijk ervaren de luisteraars die ook’. Dat raakte me.
In mijn drang om de tekst zo goed mogelijk uit te willen leggen, was ik voorbij gegaan aan een heel aantal belangrijkere zaken. Ik dacht dat mijn struggle niet van waarde was, en dat mensen gewoon willen weten hoe iets zit. Daardoor vergat ik om dicht bij mijzelf te blijven en kwam ik dus ook niet dichtbij de ander.

Wanneer we iets uitleggen delen we mensen onze mening mee en een aantal sterke punten die dat onderstrepen of verduidelijken.
We maken dan alleen verbinding met mensen op het gebied van onze kennis of mening. Maar zijn we dan wel geloofwaardig?

Connectie met het hart
Onze geloofwaardigheid ontstaat daar waar we onze eigen vragen serieus nemen. Wanneer we luisteren naar wat en waarom iets ons raakt. Wanneer we ervaringen delen die onszelf hebben overtuigd, en wanneer we delen wat we moeilijk vinden of wat ons boos maakt. Daar ontstaat de connectie met het hart van de ander. Daar komt openheid en begrip en hebben je woorden impact.

Jouw passie
Eigenlijk kan een spreekbeurt nooit zonder jouw kloppende hart. Je roeping of passie is niet ‘spreker zijn’ ‘docent zijn’ of ‘voorzitter zijn’. Nee, Er ligt een passie, een verlangen onder waarom je op die plek staat. Waarom jij dit belangrijk vindt. Waarom dit jou raakt.
Dat is wat mensen willen horen. Want dat ben jijzelf. En dát is geloofwaardig!